Vilka är vi? – Synofit Europe B.V.

Om Synofits koncept

Synofit-Office-2Synofits kur för smidiga leder har utvecklats i Nederländerna enligt de senaste vetenskapliga rönen och innehåller endast ingredienser av hög kvalitet. Sammansättningen är ett resultat av mer än 30 års produktutveckling och erfarenhet inom veterinärsbranschen. Produkten produceras i Nederländerna enligt de stränga HACCP*-normerna.

Om företaget Synofit Europe B.V.

Synofit Europe B.V. är ett ungt nederländskt marknadsförings- och försäljningsföretag som har specialiserat sig på att ta fram och marknadsföra innovativa och unika produkter för smidiga leder.

Vår vision utgår från “joint support”. Med naturliga produkter satsar vi på ett tillämpningsområde och inom det vill vi erbjuda den absolut högsta kvalitén.

Tack vare detta fokus kan vi kontinuerligt arbeta på kvalitén och fortsätta förbättra produkten. Det gör att vi på ett bestående sätt kan erbjuda en slutprodukt för vård av leder som är av mycket hög kvalitet. Det är inte bara lagstiftning som ändras, utan även tekniker och utvecklingen av nya ingredienser. Synofit kombinerar båda aspekterna under utvecklingen av sina produkter, för att kunna erbjuda dig en produkt av högsta möjliga kvalitet.

* HACCP är en förkortning för ”Hazard Analysis and Critical Control Points”, en riskinventering för livsmedel.